Get Involved

Build your community. Give your opinion. Stay tuned for community updates.
Mitä osallistaminen tarkoittaa meidän kunnassa?Päätöksenteko, hallinto ja viestintä/Decision making administration and financial administration
Osallistamisella tarkoitetaan prosessia ja työtä, jossa yksilöitä tai yhteisöjä tuetaan, kannustetaan tai kehotetaan osallistumaan toimintaan tai päätöksentekoon. Kunnissa osallistamisen merkitys on kasvanut Kuntalain (§22) myötä ja näkyy useimpien kuntien strategiassa. 

Mitä kuntalaiste osallistaminen sinusta tarkoittaa?
Omin sanoin: mitä osallisuus tarkoittaa kuntalaiselle?Päätöksenteko, hallinto ja viestintä/Decision making administration and financial administration
Osallisuus ja osallistaminen ovat hallinnon muotisanoja. Asettaudu nyt hetkeksi kuntalaisen asemaan, ja kerro vapaamuotoisessa tekstissä, mitä osallisuus ja osallistaminen tarkoittaa kuntalaiselle? Rajoittuuko se osallistamiseksi tulemiseen kunnan palveluhin vai onko se teillä jaettua osallisuuden tunnetta yhteisöön joka elää kunnan alueella?

Vapaita tekstimutoja käytetään osana kuntamme viranhaltijoiden projektia osallisuudesta.

(*Kuva: Katka Pavlickova, Unplash)
Miten osallistaminen näkyy kuntastrategiassa?Päätöksenteko, hallinto ja viestintä/Decision making administration and financial administration
Kuntalain (§37) mukaan:
"Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon.."
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

Valitse seuraavista väittämistä paras kuvaamaan strategiaanne:
(kuva:Unsplash)