Get Involved

Build your community. Give your opinion. Stay tuned for community updates.
Mitä kunta voi tehdä, jotta yritys siirtäisi tai perustaisi toimintansa kuntaamme?Yleiset asiat/General issues
Kunnat kilpailevat keskenään yrityksistä, jotka voisivat perustaa tai siirtää toimintansa kuntaan. Yritys tuo työpaikkojen lisäksi myös elinvoimaa muulle yhteisölle. Mitä sinusta voisimme tehdä tonttimarkkinoinnin ja yritysneuvon lisäksi houkutellaksemme yrityksiä asettumaan meidän kuntaan?
(*kuva:Ivan Bandura /Unsplash)