Raskaudenkeskeytysten määrän väheneminen pysähtyi vuonna 2019

Lähde: THL ajankohtaista

Vuonna 2019 tehtiin noin 8 700 raskaudenkeskeytystä eli 7,7 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti. Usean vuoden yhtäjaksoisen vähenemisen jälkeen keskeytysten määrä pysyi vuonna 2019 ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna.

Raskaudenkeskeytykset tuhatta vastaavanikäistä naista kohti vuosina 1975–2019 

Aikasarjakuvio tilastosta.

”Vielä on liian aikaista sanoa, pysähtyikö 2010-luvun hyvä kehitys vuoteen 2019 vai onko kyse vain vuosikohtaisesta vaihtelusta", korostaa THL:n erityisasiantuntija Anna Heino

"Keskeytysmäärät ovat yhä merkittävästi alhaisemmat kuin esimerkiksi 10 tai 20 vuotta sitten, mutta on hyvä muistaa, ettei keskeytysten alhaista määrää voi ottaa itsestäänselvyytenä eikä mennyttä hyvää kehitystä voida pitää takeena siitä, että keskeytysmäärät laskevat tulevaisuudessakin. Raskaudenkeskeytysten vähentämiseksi tulee tehdä jatkuvaa työtä.”

Nuorille tarjottava ilmainen ehkäisy vähentää keskeytysten määrää

THL ja STM ovat jo pitkään suositelleet kunnille ilmaisen ehkäisyn tarjoamista nuorille. Arviolta vasta viidennes kunnista on tähän kuitenkaan ryhtynyt. 

Alle 25-vuotiaille tehtiin runsaat 3 000 keskeytystä eli 35 % kaikista keskeytyksistä vuonna 2019. Erityisesti alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on laskenut viime vuosina, mutta myös niiden määrän väheneminen pysähtyi vuonna 2019. 

”Ilmaisen ehkäisyn tarjoamisen nuorille on todistettu olevan sekä tehokas että kustannustehokas keino vähentää keskeytysten määrää. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu ilmaisen ehkäisyn pilotin kokeilu ja meidän toiveenamme on, että tämän kanssa voitaisiin edetä huolimatta koronavirusepidemian aiheuttamasta viivästyksestä”, Heino toteaa. 

Toistuviin raskaudenkeskeytyksiin sekä synnyttäneiden raskaudenkeskeytyksiin voidaan vaikuttaa myös terveydenhuollossa 

Noin puolet (51,2 %) vuonna 2019 raskauden keskeyttäneistä oli synnyttänyt ainakin kerran ennen keskeytystä. Raskauden keskeyttäneistä naisista 9,2 prosentilla edellinen raskaus oli päättynyt synnytykseen kahden vuoden sisällä. Osuus on pienentynyt viime vuosina.

Useampi kuin joka kolmas (37,3 %) raskaudenkeskeytyksistä tehtiin naisille, joille oli tehty keskeytys jo aiemmin. Vuonna 2019 raskauden keskeyttäneistä naisista 7,8 prosentilla edellinen raskaus oli päättynyt keskeytykseen kahden vuoden sisällä. Vaikka osuus pienentyi hieman verrattuna edelliseen vuoteen, on tämä osuus pysynyt melko tasaisena 2010-luvulla. 

Toistuviin raskaudenkeskeytyksiin sekä synnyttäneiden naisten raskaudenkeskeytyksiin voidaan vaikuttaa erityisesti sopivan ehkäisyn oikea-aikaisella valinnalla.  Jo aiemmin raskauden keskeyttäneet sekä synnyttäneet naiset ovat olleet jo aikaisemmin terveydenhuollon piirissä, mutta heille ei ole onnistuttu löytämään sopivaa ehkäisymenetelmää. Toistuvien raskaudenkeskeytysten ehkäisyssä pitkäkestoinen ehkäisymenetelmä on usein suositeltavin. 

Lue lisää raskaudenkeskeytyksistä

Lisätietoja

Anna Heino
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7177
[email protected]

Mika Gissler
tutkimusprofessori
puh. 029 524 7279
[email protected]

Suositut kortit

Keskustele, ideoi ja innostu!Yleistä
Kaupunkistrategian kehittämiseen tarvitaan sinun mielipiteitäsi ja näkemyksiäsi.  
Vaikuta Seinäjoen tulevaisuuteen osoitteessa http://strategia.elamaniseinajoki.fi/
INTERNATIONAL CLUBYleistä
Haluatko kansainvälistyä ja tutustua uusiin kulttuureihin?! Ensimmäinen tapaaminen 16.11.2017 klo 17.00-18.30,  Nuorisokeskus (Puskantie 3). 
15-29 -vuotiaille. 

Nuorisopalvelut
Seinäjoen 4H-yhdistys
Tervetuloa Rinkiin!Yleistä
Olet ladannut Seinäjoen kaupungin Rinki-sovelluksen.

Rinkiä käytetään kuntalaisten ja muiden kaupungin sidosryhmien kuulemiseen. Jotkut esitettävät kysymyskortit saattavat olla myös sijaintiin perustuvia, joten jos haluat saada esimerkiksi mahdollisia asuinalueeseen liittyviä kysymyksiä, anna sovellukselle lupa puhelimesi sijaintitietojen käyttämiseen. Mikäli haluat ilmoitukset uusista kysymyksistä puhelimeesi ilmoitusviesteinä (push notifications), anna lupa myös niille.

Uutta sisältöä julkaistaan säännöllisesti. Ringillä tavataan!
Mihin ikäryhmään kuulut?Yleistä
Vastauksesi auttaa meitä tulkitsemaan Ringin käyttöä.
Millä postinumeroalueella asut?Yleistä
Vastaustasi voidaan hyödyntää paikkatietoon perustuvien kysymysten esittämisessä.