Welcome to Future Dialog

Community engagement. Simplified.

Demo of our solution.

By answering the questions below.
Kuinka turvallinen on pyöräreittisi töihin tai kouluun?
Kyselyllä pyritään hahmoittamaan kuinka liikenneturvalliseksi koet työ-tai koulumatkasi mikäli kuljet ne pyörällä. Voit lähettää meille kuvan ja havaintosi vaarapaikoista applikaation kohdasta "lähetä palautetta".
Pärnumaa Omavalitsuste Liit tunnustas tublimaid õpilasi ja õpetajaid
Pärnumaa Omavalitsuste Liit tunnustas tublimaid õpilasi ja õpetajaid
	
		https://ajaleht.laaneranna.ee/2019/06/12/parnumaa-omavalitsuste-liit-tunnustas-tublimaid-opilasi-ja-opetajaid/	
				
				Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) korraldas 6. juunil tänupäeva Pärnumaa tublimatele õpilastele. Lääneranna vallast olid peole palutud 13 õpilast ja kaks õpetajat.Varbla Kool
Kateriin Schär  on mitmekülgne ja andekas kuuenda klassi õpilane. Kui ta midagi käsile võtab, tuleb see tal ka hästi välja. Õppetöös on ta kohusetundlik ja teadmishimuline ning ta on kooli esindanud mitmetel olümpiaadidel. Peale õppimise on ta tegev koolilehe toimetuses ja tegeleb aktiivselt õpilasesinduses. Kateriin on ka tubli laululaps.
Kerttu-Kätriin Kepp õpib viiendas klassis. Õppimine läheb tal hästi, peamiselt neljadele-viitele. Kõige paremini läheb kunstis, kehalises kasvatuses ja tööõpetuses. Kerttu-Kätriin on rõõmsameelne, lahke ja sõbralik, ta on tore kooli- ja klassikaaslane. Ta osaleb alati aktiivselt kõigil koolis ja ka väljaspool kooli toimuvatel üritustel. Ta kuulub Varbla kooli õpilasesindusse.
Õpetaja Kersti Rohtväli on kooli muusika õpetaja. Kerstita ei toimu ühtegi koolis toimuvat kontserti ega pidu. Kooli erinevad kontserdid alati üllatavad oma erinäolisusega. Vaatamata kooli väiksusele suudab ta pidudel esinema panna praktiliselt kogu kooli. Kersti juhendab  Varblas ka täiskasvanute lauluringe. Nii et muusika ongi Kersti üks elu oluline osa.
Lihula Gümnaasium
Lii Urb õpib kümnendas klassis igapäevaselt ainult „viitele“. Õpib kohe nii hästi, et sel õppeaastal on ta maakondlikel olümpiaadidel saanutanud eesti keeles, keemias, matemaatikas ja füüsikas esimese koha, geograafias ja bioloogias kolmanda koha. Lisaks õppimisele on ta võidukas mälumängus nii maakondlikul Varial kui kooliturniiril Mälugigant. Lii kuulub nii  Lääneranna valla noortevolikogusse kui Lihula kooli õpilasesindusse, korraldades seal noortele erinevaid üritusi.
Silver Nikkel on Pärnumaa parimate vastuvõtul teist korda, sest endiselt on ta tubli õppur, kes osaleb pea kõigil ainevõistlustel. Tänavu on tema parimad saavutused esikohad füüsikas, bioloogias, keemias ja geograafias. Vabariiklikel olümpiaadidel on ta osalenud loodusteadustes, füüsikas, viimati geograafias, kus saavutas kolmanda  järgu diplomi. Silver on tubli noorkotkas ning mängib Kaitseliidu Lääne maleva orkestris.
Liisa Raavel on abiturient, kes igapäevaselt õpib ainult „viitele“, kuid õppimise kõrvalt jõuab Hunt Kriimsilmana tegeleda paljude erinevate tegevustega. Kooli õpilasesindusse on ta kuulunud 4 aastat. Häid saavutusi on Liisal nii olümpiaadidelt kui ainevõistlustelt. 2018. aasta lõpul jõudis ta vabariikliku konkursi Hea Eeskuju finalistide hulka, järgmisel Lahedal Koolipäeval on ta juba konkursi projektijuht. Liisa on Lääneranna valla noorte eestvedaja, olles mitmete valla noorte ühisürituste korraldaja, samuti algatas ta kohaliku noortevolikogu kokkukutsumise. Ajakirjanduses laia kajastust leidnud heategevusballil oli ta üks peakorraldajatest.
Õpetaja Pilvi Kase on Lihula Gümnaasiumi rahvatantsu õpetaja. Mõne aastaga on ta tantsima pannud kogu kooli. 2017.aasta noorte tantsupeol osales ta 4 rühmaga, tänavusele eriti tiheda konkurentsiga juubelipeole pääses Lääneranna vallast ainsana Pilvi juhendatud 7.klassi tantsurühm. Tänavu tegutseb koolis 7 tantsurühma. Kõikide rühmade uhked rahvariided on samuti Pilvi kätetöö. Juba kaks aastat on ta veebruarikuus korraldanud koos spordiõpetajaga ülekoolilise talvise tantsupeo, mil kooli hoovis tantsib kogu koolipere 1.-12.klassini, kõik õpilased uhketes rahvariietes. Lihula kooli üks nägudest on Pilvi rahvatantsu nägu.
Koonga Kool
Seitsmendik Jane Burk on tubli, hoolas ja kohusetundlik õpilane. Ta on esindanud kooli erinevatel olümpiaadidel ja viktoriinidel. Ta on aktiivne noorteühing Eesti 4H liige. Vabal ajal meeldib talle tegeleda fotograafiaga ja osaleb ka fotograafia huviringi tegevuses. Jane on meeldiv, sõbralik ja abivalmis klassikaaslane.
Kaisa Mitt on eeskujulik ja alati väga heade õpitulemustega seitsmenda klassi õpilane. Ta laulab kooli tüdrukute ansamblis ja kuulub maakonna 4H laulukoori koosseisu, mis ka suvel laulupeole läheb. Kaisa on alati valmis esindama kooli erinevatel võistlustel ja viktoriinidel. Ka koolis toimuvatel üritustel on aktiivne kaasalööja ja abiks organiseerimisel. Ta on aktiivne, sõbralik ja rõõmsameelne klassikaaslane.
Lõpe Kool
Üheksandik Kristjan Jaak Kangur on kohusetundlik, töökas ja motiveeritud headele tulemustele. Ta on esindanud kooli erinevatel olümpiaadidel, viktoriinidel ja võistlustel. Kristjan Jaagul on lai silmaring, kuna talle meeldib väga lugeda. Eriti huvitab teda ajalugu. Vabal ajal  tegeleb spordi ja muusikaõpingutega. Sel õppeaastal saavutas vene keele luulepäeval maakonnas kolmanda koha. Ta on aktiivne Noorteühing Eesti 4H liige ja on osalenud Lääneranna Noortevolikogu töös. Osales projektis Change Makers Academy 2019 ning rahvusvahelises maanoorte vahetusprogrammis.
Üheksanda klassi neiul Karmen Pikkmetsal on väga head tulemused õppetöös ja ta on kooli esindanud erinevatel olümpiaadidel, viktoriinidel ja võistlustel. On avatud kõigele uuele ning üritustel aktiivne kaasalööja. Karmen on mitmete projektide algataja oma vallas, koolis ja ka kodukülas. Ta on aktiivne tegutseja Noorteühing 4 H-s, juhib juba neli aastat presidendina oma kooli klubi, on Pärnu maakonna noortejuhatuse esimees ning üle-eestilise noorteaktiivi president. Juhib  Lääneranna Noortevolikogu tööd ning on valitud kaasõpilasi esindama Lõpe Kooli hoolekogusse. Karmen valiti MTÜ Pärnumaa Kodukandi poolt oma aktiivse töö eest kogukonnas ja Eestis  aasta maanooreks. Karmenile omistati ka Hea Eeskuju 2018 finalisti tiitel.
Kõmsi Lasteaed-Algkool
Kai Urb on tegus viienda klassi õpilane. Ta osales hästi matemaatika, arvutiõpetuse, eesti ja inglise keele olümpiaadidel. Sel õppeaastal võtsid Kõmsi õpilased osa Lääneranna valla koolide ettevõtlusprojektist, kus Kai pakkus välja mitmeid huvitavaid ideid ja võimalusi nende teostamiseks. Projekti lõpuks oli valmis Kõmsi Noortekeskuse kööginurga ideekavand. Kai jõuab käia ka Lihula Muusika- ja Kunstikoolis.
Virtsu kool
Eerik Pank on Lääneranna valla üks tituleeritumaid noorsportlasi, ja seda lausa kahel erineval spordialal. Rallisõidus on ta EAL Rahvaralli karikavõistluse võitja 2018, sellele eelneval 2017 aastal sai üldarvestuses kolmanda koha. Eeriku teine suur kirg on maadlus, ja selles kuulub ta Eesti paremikku: 2018a. maadluses Kadettide seas Eesti teine, täiskasvanute MV-l viies koht, ning sumomaadluses võistkondlikult lausa Euroopa meister! Ka sel aastal jätkab Eerik konkurentide lammutamist – Põhjamaade kreeka-rooma maadluses MV-lt teine koht, ning Kadettide seas Eesti kolmas.
Mart Mikiveer on tugev matemaatikas – aastast aastasse on ta olnud regulaarne olümpiaadidel esineja, Virtsu Kooli parimana jäi jagama sel aastal Pärnumaa arvestuses teise kuni neljanda kohta.
Metsküla Algkool
Mirell Rand õpib viiendas klassis. Ta on silmapaistvalt kohusetundlik ning alati valmis pingutama. Väga tihti esindab ta oma kooli erinevatel võistlustel. Lisaks tavapärasele koolitööle jõuab Mirell ka klaveritundidesse ja kodundusringi ning tegeleb orienteerumisega. Koolikaaslastega suheldes on Mirell abivalmis, tähelepanelik ja toetav.
                                                                                   
Fotod: Haide Rannakivi